กิจกรรม : กิจกรรมการประชุมสภา(ครั้งแรก) พ.ศ.2564รายละเอียด :
    

 วันพฤหัสบดี ที่่ 30 ธันวาคม  2564  เวลา 10.00 น. นายสุกิจ  พัฒนพงศ์  นายอำเภอปะนาเระ  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ครั้งแรก ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา เพื่อปฏิญาณตนในที่ประชุม เลือกประธานสภาท้องถิ่น  เลือกประธานสภาท้องถิ่น และเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น สรุปผลการคัดเลือกปรากฎว่าได้ นางจำเนียร  จันแดง ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น  นางสุจินต์  เนียมตั้ง  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น  และนางสาวนิสา  สว่างรัตน์  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564    อ่าน 77 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**