กิจกรรม : มอบเกียรติบัตร โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2565


รายละเอียด :
    

 

วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำโครงการบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 ขึ้น ในการนี้ นายเอกชัย  ท้าวพันแดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565    อ่าน 54 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**