ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ (ช่วงที่2) สายโคกโรงเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
   
 
   

 ขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ (ช่วงที่2) สายโคกโรงเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้ามอำเภอปะนาเระ จังหวััดปัตตานี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2564