ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย หมู่ที่4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
   
 
   

 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2564