ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. ท่าข้ามขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่าข้าม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่าข้าม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. แล้วไป❎กากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564