ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่าข้าม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564