ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามะนาว - ท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาและสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนปุผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามะนาว - ท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2564