ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านสวนหมาก ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลาและสถานที่ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 บ้าน สวนหมาก ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม. 2565