ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ร่างขอบเขตงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นเคียนพระ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
   
 
   

 ร่างขอบเขตงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นเคียนพระ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี


Judi Online
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2562