ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ร่างขอบเขตงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาลาเซาะ หมู่ที่2 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
   
 
   

 ร่างขอบเขตงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนปูผิวทางแอสฟัลท์ติก สายบาลาเซาะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2562