ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลาและสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นเคียนพระ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
   
 
   

 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นเคียนพระ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562